Start


 

Tack för att du deltog på årets roadtrip!

Sverige drabbas av internationella cyberangrepp. Den globala ransomware-attacken Wannacry har drabbat över 200 000 företag, sjukhus och regeringsorgan i nära 150 länder världen över. Flera svenska banker, drifts-och tjänsteleverantörer har attackerats av vad MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, kallar för ”Cloud Hopper”. Nu uppmanas alla svenska bolag att se över sin IT-säkerhet för att inte drabbas.


Hasain ”The Wolf” Alshakarti, en av världens främsta experter på Windows Enterprise Security, är väl införstådd i hotbilden och har senaste tiden varit engagerad hos ett antal drabbade kunder. Nu åker han ut på Road Trip i Sverige för att lära hur man som IT-proffs ska säkra upp sin IT-miljö för den här och andra typer av cyberattacker.

 
Under två dagar kommer han att guida och lära dig alla aspekter av Cyber Security. Du får lära dig de bästa, inbyggda funktionerna, komponenterna och verktygen i Windows-plattformen. Fördjupa din förståelse för dagens hotbild och lär dig sätta upp säkerhetskontroller som effektivt upptäcker, skyddar och begränsar cyberattacker mot din IT-infrastruktur.
 
Självklart kan du addera ett tillbehör till labben, se vilka här och detaljer om labben!
 
För dig som jobbar professionellt med teknisk IT-säkerhet, från IT-proffs till IT-chefer, är det av yttersta vikt att kunna försvara och säkra upp sin IT-miljö. 
 

Hoppas vi ses nästa gång!

 


Gå med i vårt nätverk för d​e senaste uppdateringarna